Välkomna till årets sista arbetsdag lördag 6 oktober.

Vi startar kl. 11 på Birgers Backe och beräknar vara klara kl. 15.

Deadline för att lägga på elden är kl. 11 – så kom tidigare om du har brännbart oimpregnerat trä.

 • Inledning med samling och genomgång av arbetsuppgifter
 • Kl. 13 hålls en kort föreläsning om miljögifter

Ta gärna med något att äta och dricka för gemensam fikastund. Föreningen bjuder på korv med bröd.

Vi hoppas på god uppslutning!
För att inte bryta mot nyttjanderättsavtalet måste alla medlemmar delta på minst två av årets fyra arbetsdagar. Det går bra att kontakta Dan 0703-782471 för arbetsuppgifter att utföra på alternativa dagar.

Mvh styrelsen


OBS! Vid ihållande regn flyttar vi fram arbetsdagen till söndag den 7 oktober.


 

 

Annonser

Fastighetskontoret låter genomföra utredning av eventuella föroreningar i jorden inom vårt odlingsområde i höst.

Vid provtagning av jorden på en lott inom vårt odlingsområde i maj i år visade sig jorden innehålla förhöjda värden av bly, kvicksilver, zink och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten, härrör t.ex. från stenkol/petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material, finns diffust förhöjt i alla tätorter).
Bakgrunden till provtagningen var att jorden på lotten innehåller ett stort inslag av avfall i form skärvor av porslin, glas och slagg, även jämfört med jorden på andra lotter inom odlingsområdet (föreningens ordförande Dan har genom åren har grävt på ett 40-tal lotter inom området och bedömer att lotten avviker med större inslag av avfall).
Resultatet av provtagningen har styrelsen därefter skickat vidare till markägaren Fastighetskontoret.

Fastighetskontoret planerar nu i höst att låta Sweco (miljökonsultföretag) genomföra en övergripande miljöteknisk markundersökning för att vidare utreda föroreningssituationen inom vårt odlingsområde.
Det innebär att man kommer att ta ut ytliga jordprover på matjorden på ett urval av lotterna inom området. Styrelsen kommer att informeras om provtagningsplanen och om möjligt se till att du som berörd lottinnehavare i förväg får information i det fall jordprov kommer att tas ut på din lott. Fastighetskontoret har dock full tillträdesrätt till våra lotter i egenskap av markägare.

Styrelsen återkommer med information om resultatet av planerad undersökning när vi fått ta del av den. Har du några frågor får du gärna kontakta styrelsen via mejl sjobergen-norra@googlegroups.com alt per telefon till Dan 0703-78 24 71.

TIPS!
Enkla åtgärder för att minska risken att få i dig eventuella föroreningar från jorden är att alltid skölja dina grönsaker väl innan förtäring samt att skala dina rotfrukter (själva växtupptaget är jämfört jordintaget mycket lågt/försumbart).

Mvh
Styrelsen

Sjöbergens dag, lördag 25/8 2018

Ursäkta att det här meddelande kommer i senaste laget, men nu är det som vanligt dags att fira denna blomstrande kreativa oas!

Vi bjuder in alla att dela den sköna stämningen bland kolonilotter, djurgårdar, hönskooperativ m.m.

Det utlovas flera aktiviteter mellan klockan 11.00 och 16.00.
Bland annat blir det musik, lotteri, café, mat, honung, djur och natur.

Prel. schema för lördag:
11.30 Anders & Isabella
12.15 Robert Fröhling
13.00 Politikerutfrågning
13.45 Anna Fölsch
14.15 SM i tuppgalning
14.45 Henke Wermelin & his new love
15.30 Sereno Cantaro

Sjöbergens dag

Vi finns längst in på Otterklintsvägen, som börjar på Karl Johansgatan. Närmaste busshållplats är Orustgatan som trafikeras av bussarna 20 och 90.

Varmt välkomna!

 

Fin uppslutning på årets tredje arbetsdag

Hej odlare!

Detta blev gjort av de drygt 60 medlemmar som kom:

 • Grenar nersågade vid lott 118
 • Parkslide bekämpat
 • Komposten fixad
 • Plastskräp bortforslat
 • Städat i skogen
 • Jord lagt på gång till lott 137
 • Röjt vid lott 137
 • Åkervinda bekämpat
 • Sly uppgrävt vid staket
 • Trimmat efter diken
 • Trästammar bortforslade
 • Små träd uppgrävda vid lott 26
 • Pestskråp bekämpat röjt vid lott 143
 • Stubbe uppbruten och grop igenfylld
 • Pergolagolv höjt (ej klart)
 • Plaststolar och trä städat vid pergola
 • Överbliven jord bortforslad och sten för att stärka diket med nerforslat till området.

Cementplattor ligger nu i skogen vid komposten och det är bara att ta om man behöver – de är bra att höja lådor med.

Efter väl utfört arbete samlades man vid den nya pergolan för gemensam fika.

Stort tack för allas insatser!
Lev väl Dan ordföranden

Välkommen till årets tredje arbetsdag lördag 18 augusti

Hej odlare,
Vi samlas kl. 11.00 på Birgers Backe för genomgång av arbetsuppgifter.


• Invigning av pergolan
• Kort inspirationsföreläsning om bokashikompostering


Ta gärna med något att äta och dricka för gemensam fikastund. Föreningen bjuder på enkel fika.

OBS! Vid ihållande regn flyttar vi fram arbetsdagen till söndag 19 augusti.

Varmt välkomna!