Fin uppslutning på årets tredje arbetsdag

Hej odlare!

Detta blev gjort av de drygt 60 medlemmar som kom:

 • Grenar nersågade vid lott 118
 • Parkslide bekämpat
 • Komposten fixad
 • Plastskräp bortforslat
 • Städat i skogen
 • Jord lagt på gång till lott 137
 • Röjt vid lott 137
 • Åkervinda bekämpat
 • Sly uppgrävt vid staket
 • Trimmat efter diken
 • Trästammar bortforslade
 • Små träd uppgrävda vid lott 26
 • Pestskråp bekämpat röjt vid lott 143
 • Stubbe uppbruten och grop igenfylld
 • Pergolagolv höjt (ej klart)
 • Plaststolar och trä städat vid pergola
 • Överbliven jord bortforslad och sten för att stärka diket med nerforslat till området.

Cementplattor ligger nu i skogen vid komposten och det är bara att ta om man behöver – de är bra att höja lådor med.

Efter väl utfört arbete samlades man vid den nya pergolan för gemensam fika.

Stort tack för allas insatser!
Lev väl Dan ordföranden

Annonser

Välkommen till årets tredje arbetsdag lördag 18 augusti

Hej odlare,
Vi samlas kl. 11.00 på Birgers Backe för genomgång av arbetsuppgifter.


• Invigning av pergolan
• Kort inspirationsföreläsning om bokashikompostering


Ta gärna med något att äta och dricka för gemensam fikastund. Föreningen bjuder på enkel fika.

OBS! Vid ihållande regn flyttar vi fram arbetsdagen till söndag 19 augusti.

Varmt välkomna!

Då var det dags – potatisbladmöglet har kommit (2018)

Dan har rapporterat om att potatisbladmögel har hittats på på hans odlingslott.

Potatismögel

Foto: Dan Lundberg

Har du drabbats av potatismögel måste du omgående ta bort angripen blast och ta med den hem till dina vanliga sopor – den får absolut inte komposteras!

Om man tar bort angripen blast direkt, allt efter att den kommer, så kan man klara att ha potatisen kvar under jord några dagar till. Och hindrar förhoppningsvis fler från att drabbas.

Om man ska lagra potatisen bör det gå minst tio dagar efter att man tagit bort blasten tills att man skördar potatisen. Men låt det inte gå så mycket längre tid, för då kan potatisarna få skorvangrepp.

Läs mer om potatisbladmögel på föreningens sida om växtsjukdomar. På Wikipedia finns också en lång artikel om potatisbladmögel.

 

Området är i år invaderat av Kålfjärilar.

Dan varnar alla som odlar kål. Se till era plantor och ta bort larver och ägg.
Om någon har en håv och fångar fjärilar av denna art, kan det ses som en arbetsdag.

Kontakta Dan på telefon 0703-78 24 71

 

 

 

 

 

Hej odlare!

Årets andra arbetsdag, lördagen 9 juni avlöpte väl i ett strålande väder. Ett 70-tal lottinnehavare kom och vi hann tillsammans röja mycket parkslide, pestskråp och ogräs från både allmänningar och diken. Det lades stenplattor vid den nya pergolan och Celina höll en uppskattad föreläsning om träd- och buskbeskärning.

 

Tack till alla för en fin stämning och en mycket bra arbetsinsats.