Sommarhälsning och info från kontaktgruppen

Hej alla odlare i Sjöbergen norra!

Kontaktgruppen vill passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar med lite information och återkoppling från våren och början på sommaren.

Odlingslott = en stor del glädje och en hel del ogräs.

Kontaktgruppen har gjort årets lottbesiktning i början av juni och som vanligt är de flesta av alla våra lotter i ett välvårdat skick. Dock har vi fortsatt problem med kirskål och kvickrot på många ställen i Sjöbergen och det är i år ett knappt 20-tal lotter som fått ett skriftligt påpekande. Ungefär lika många till har mindre anmärkningar, de odlarna kommer att kontaktas per e-post. Kontaktgruppen vill vara tydliga i vår återkoppling – har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Vi hjälper gärna till med skötselråd, och andra spörsmål rörande nyttjanderättsavtalet och arbetsdagar med mera.

Nu är sommaren här och ogräset växer och frodas som mest. Då är det extra viktigt att hålla efter våra lotter!

Tillsammans sköter vi vårt odlingsområde – allas hjälp är behövd.

Glädjande har vi haft rekordstor uppslutning på årets två första arbetsdagar! Nästan 100 av våra 144 odlare har deltagit på minst en av dagarna. Kontaktgruppen hoppas på en fortsatt god uppslutning till hösten – vi vill påminna om att alla odlare har förbundit sig att komma på minst två av de fyra tillfällena, men vi hoppas självklart att du kommer på fler! Allas hjälp är behövd, du hjälper till efter förmåga. Arbetsdagarna är också fina tillfällen att lära känna varandra och umgås!

Med önskan om en fortsatt glädjefylld odlingssommar. Vi ses igen den 20 augusti vid Birgers backe!

Kontaktgruppen
Gunn, Lars, Kerstin, Dan, Ann, Erik och Linda

PS! Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss på e-post: sjobergen-norra@googlegroups.com.

Stor uppslutning på arbetsdagen 10 juni

Hej alla odlare!

Årets andra arbetsdag, lördagen 10 juni avlöpte väl och var lika trevlig som den föregående. Ett 60-tal lottinnehavare kom och vi hann tillsammans röja mycket parkslide och ogräs från både allmänningar och diken. Arbetet med att stensätta diket mot skogen fortsatte med ett strålande resultat. En kompostfålla tömdes och en ny fålla med jord öppnades. Det eldades mycket ris på parkeringen och ett förbättringsområde till nästa gång är att vi gör ett eldvaktsschema.

Vädret var med oss och vi hann både arbeta och grilla korv innan himlen öppnade sig. Vi hoppas på minst lika stor uppslutning följande arbetsdagar 20 augusti och 1 oktober.

Tack till alla för en fin dag med härlig stämning och stor arbetsglädje!
Kontaktgruppen

Extra arbetsdagar 25 och 28 juni 2017

Det finns fortsatt ett behov av trimma och/eller slå delar av odlarföreningens allmänna ytor med lie inom området före sommaren för att minimera fröspridning av ogräs som kirskål och brännässlor till våra odlingslotter.

Kontaktgruppen kallar därför till två extra arbetstillfällen, 25 juni klockan 10:00–12:00 och 28 juni klockan 18:30–20:30 för att utföra detta arbete.

Du som deltar får självklart bocka av ett av dina två obligatoriska arbetstillfällen som du behöver delta vid under året. Anmälan gör du via sms.

Kan du delta 25 juni anmäler du dig senast dagen innan per sms till Dan Lundberg telefon 0703-782471.

Kan du delta 28 juni anmäler du dig senast 24 juni per sms till Lars Blomquist telefon 0732-484565.

Med vänlig hälsning
Kontaktgruppen
e-post: sjobergen-norra@googlegroups.com

Grönsakstjuvar härjar

Tyvärr har någon/några besökt vårt odlarområde igår kväll/natt och skövlat och skördat både potatis och rabarber.

Förutom att de skövlat potatisplantor och rabarber från ett antal lotter, på lott 135 är halv lotten uppriven, så har de gjort sönder låset till bajamajan. De har också plockat åt sig ett och annat, som hönsgödsel till exempel.

En polisanmälan är gjord, men polisen uppmanar ALLA som fått något stulet eller vandaliserat att göra en anmälan. Ju fler anmälningar, desto större chans att de kör förbi parkeringen nattetid. Anmälan kan man enkelt göra på webben, www.polisen.se alternativt via telefon 114 14.

Kontaktgruppen har också informerat fastighetskontoret och Sjöbergen södra odlarföreningen.

Nu måste de sista sjuka buskarna bort!

Vid en snabbkoll i helgen konstaterades att det fortfarande finns ett 30-tal sjuka vinbärsbuskar kvar på odlarområdet som är drabbade av vinbärsgallkvalster. För allas vårt bästa MÅSTE dessa buskar tas bort omgående.

Kontaktgruppen gör en andra inventering i veckan och märker alla sjuka buskar med gult färgband – NYTT: därefter kommer innehavaren av odlingslotten att kontaktas..

Alla angripna buskar måste grävas upp och förstöras. Eftersom de INTE får läggas i kompost eller brännbartfacken på odlarföreningens område är det bästa om du kan se till att buskarna eldas upp på arbetsdagen, lördagen den 10 juni. Annars måste du själv se till att buskarna fraktas bort från odlarområdet.

Mer information om vinbärsgallkvalster.