Kategoriarkiv: medlemsinformation

Vattnet kommer den 26 mars

Den 26 mars, vid lunchtid, kopplas vattnet på för säsongen 2017 i Sjöbergen norra odlarförening.

Bajamajan kommer på plats under sista veckan i mars.

Du kommer väl på årsmötet på onsdag 22 mars

En påminnelse om att det är dags för årsmöte i Sjöbergen norra odlareförening på onsdag. Alla medlemmar har fått årsmöteshandlingarna på posten. Har du förlagt dem kan du ladda ner dem från medlemssidorna: årsmöteshandlingar 2017.

Tid: onsdagen den 22 mars 2017, kl 18:30
Plats: Festsalen, Majornas Missionskyrka, 2 vån, Chapmans Torg

Inbjudan till nätverksträff 6 april

Studiefrämjandet har bjudit in kolonister, odlare, biodlare och hönskooperativ med flera till nätverksträff den 6 april.

Tid: kl. 18:00–21:00,
Plats: Göteborgs botaniska trädgård
Anmälan: via mejl till Emma Öhrwall, emma.ohrwall@studieframjandet.se

Mötet har plats för max 50 deltagare, så förhandsanmälan är obligatorisk. Först till kvarn, högst tre personer från samma grupp/förening. Glöm inte ange både för- och efternamn samt att du kommer från Sjöbergen norra odlarförening.

Program:
18:00–19:00 Presentationer av Studiefrämjandet om folkbildning, förening och samverkan, Fastighetskontoret om deras satsning på Stadsnära odling och The Foodprint LAB om den nya digitala plattformen GROW GBG, där odlingsbar yta matchas med de som vill odla.
19:00–21:00 Mingel och nätverkande

Frågor att ta med: Finns det något ni söker, till exempel en föreläsare inom ett visst ämne, material eller liknande? Finns det några resurser ni har som ni kan dela med er av?

Nya kriterier för besiktning

Enligt nyttjanderättsavtalet för odlare i Sjöbergen norra odlarförening ansvarar odlaren för att hålla sin odlingslott i gott skick. Nyttjanderättsavtalet baseras på de krav som markägaren, det vill säga Göteborgs stads fastighetskontor ställer på stadens odlarförening.

Styrelsen har i samband med att nyttjanderättsavtalet uppdaterades upprättat nya kriterier för besiktning av enskilda odlingslotter i mars 2017.  Odlingslotterna besiktigas två gånger per år.

Läs mer under medlemssidorna om kriterier för besiktning

Uppdaterat nyttjanderättsavtal

Kontaktgruppen för vår förening har under de två senaste odlingssäsongerna noterat ett ökande antal odlingslotter som inte underhålls och sköts som de borde. För att inte markägaren, Göteborgs Stad Fastighetskontoret, ska säga upp arrendeavtalet för vårt odlingsområde har kontaktgruppen uppdaterat nyttjanderättsavtalet. De har också upprättat ett nytt besiktningsprotokoll.

Det uppdaterade nyttjanderättsavtalet har skickats ut per post till samtliga medlemmar. Avtalet ska undertecknas och skickas tillbaka, för att vara föreningen tillhanda senast den 31 mars. Glöm inte att fylla i alla kontaktuppgifter.

Kontaktgruppen vill gå över till e-post för utskick till föreningens medlemmar, för att minimera administration och kostnad vid brevutskick. I nyttjanderättsavtalet kan du kryssa för om du samtycker till detta.

Mer information om nyttjanderättsavtal och besiktningsprotokoll kommer att ges på föreningens årsmöte onsdagen 22 mars. Ytterligare ett skäl till att deltaga på årsmötet.

Du hittar också det uppdaterade nyttjandeavtalet bland medlemssidorna på denna webbplats: uppdaterat nyttjanderättsavtal