Kategoriarkiv: medlemsinformation

Grönsakstjuvar härjar

Tyvärr har någon/några besökt vårt odlarområde igår kväll/natt och skövlat och skördat både potatis och rabarber.

Förutom att de skövlat potatisplantor och rabarber från ett antal lotter, på lott 135 är halv lotten uppriven, så har de gjort sönder låset till bajamajan. De har också plockat åt sig ett och annat, som hönsgödsel till exempel.

En polisanmälan är gjord, men polisen uppmanar ALLA som fått något stulet eller vandaliserat att göra en anmälan. Ju fler anmälningar, desto större chans att de kör förbi parkeringen nattetid. Anmälan kan man enkelt göra på webben, www.polisen.se alternativt via telefon 114 14.

Kontaktgruppen har också informerat fastighetskontoret och Sjöbergen södra odlarföreningen.

Nu måste de sista sjuka buskarna bort!

Vid en snabbkoll i helgen konstaterades att det fortfarande finns ett 30-tal sjuka vinbärsbuskar kvar på odlarområdet som är drabbade av vinbärsgallkvalster. För allas vårt bästa MÅSTE dessa buskar tas bort omgående.

Kontaktgruppen gör en andra inventering i veckan och märker alla sjuka buskar med gult färgband – NYTT: därefter kommer innehavaren av odlingslotten att kontaktas..

Alla angripna buskar måste grävas upp och förstöras. Eftersom de INTE får läggas i kompost eller brännbartfacken på odlarföreningens område är det bästa om du kan se till att buskarna eldas upp på arbetsdagen, lördagen den 10 juni. Annars måste du själv se till att buskarna fraktas bort från odlarområdet.

Mer information om vinbärsgallkvalster.

Lär dig pilflätning 25 april

Den 25 april bjuder Stadsnära odling in till pilflätningskurs med pilflätningsmäster Christian Erlandsson. Ni lär er grunderna och får själva fläta en växtkon att ta hem till era odlingar.

Dag: 25 april
Tid: 18:00–21:30
Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen 5 i Angered
Anmälningsavgift: 100 kronor till Nordea plusgiro 42 48 00 – 1. Skriv namn och vilken odlarförening du tillhör i meddelanderutan.

I avgiften ingår fika och materialkostnader. Anmälan senast den 21 april.

Paula Palm på Stadsnära odling har reserverat ytterligare en kväll ifall uppslutning blir stor: torsdag  4 maj, klockan  18:00–21:30. Det går bra redan nu att välja vilken kväll som passar.

Vid frågor och besked om anmälan kontaktar du Paula på telefon 031-368 1094 eller paula.palm@fastighet.goteborg.se.

Mer information på www.stadsnaraodling.se

Har du glömt skicka nyttjandeavtalet?

Tidigare i vår uppdaterades nyttjanderättsavtalet för medlemmar i Sjöbergen norra odlarförening. Det skickades ut per post till samtliga medlemmar i månadsskiftet februari–mars. Avtalet skulle undertecknas och skickas tillbaka, för att vara föreningen tillhanda senast den 31 mars.

Det har nu visat sig att det saknas ett antal undertecknade nyttjandeavtal.

Har du glömt att skriva under och skicka in det uppdaterade nyttjandeavtalet? Var snäll och gör det snarast! Glöm inte att fylla i alla kontaktuppgifter.

Hittar du inte avtalet? Då kan du ladda ner avtalet via en länk längst ner på den här sidan:  uppdaterat nyttjanderättsavtal

Gallkvalsterinventeringen klar – kolla dina buskar!

Gallkvalsterjägare Dan Lundberg.

Igår gick Dan Lundberg, en av föreningens odlare, på jakt efter gallkvalster bland alla vinbärsbuskar som finns på Sjöbergen norra odlarområde. Utrustad med rödvita plastband har han nu märkt ut alla FRISKA vinbärsbuskar. Omärkta buskar är smittade med vinbärsgallkvalster och måste rensas bort så snart som möjligt.

Friska svarta vinbärsbuskar finns på följande lotter:  1, 25, 29, 35, 51, 53A, 74, 76, 79, 84, 94, 101, 113, 134 och 140. OBS! På vissa lotter finns både friska och angripna buskar. Varje frisk buske har en rödvit plastsnitsel (av den typ som syns på bilden) .

Alla angripna buskar måste grävas upp och fraktas bort från odlarområdet. De får INTE läggas i kompost/brännbart på odlarföreningens område. Gallkvalstersjukan sprider sig lätt och om vi odlare ska kunna fortsätta odla svarta vinbär måste alla sanera.

Under vårens första arbetsdag, den 22 april, görs en uppföljande inventering. Odlare som mot förmodan inte tagit bort sjuka buskar kommer att få ett skriftligt krav på att göra detta omgående.

Mer information om vinbärsgallkvalster.