Kategoriarkiv: Föreningen Sjöbergen

”Enad kamp för bevarandet av Sjöbergen”

Den 26 april publicerade den lokala gratistidningen DirektPress Göteborg Centrum en lång artikel om hur föreningarna i Sjöbergen har gått samman i en paraplyorganisation utveckla området, för att kunna rädda fina Sjöbergen från exploatering. I föreningen ingår de fem föreningarna som är verksamma på Sjöbergen; två odlarföreningar, en djurförening, en brevduveförening och en biodlarförening.

Läs artikeln: ”Enad kamp för bevarandet av Sjöbergen”, DirektPress Göteborg Centrum 2013-04-26

Möte med Föreningen Sjöbergen

Inbjudan till möte om Sjöbergen har kommit från Föreningen Sjöbergen:
Välkommen till möte om utvecklingsplanerna på Sjöbergen, onsdag den 3 april på Mariaplan 1 (obs ny adress!). Det gäller projekt inom områdena:
– hållbarhet
– hälsa, barn och utbildning
– rekreation & kultur
Fackkunniga som vill samarbeta kommer, bland annat för att berätta om ekologisk odling.
Kallelse och dagordning bifogas. Vidarebefordra gärna till era övriga medlemmar och andra ni tror är intresserade av Sjöbergen. Vi söker också personer som vill bygga upp och driva föreningens webbsida.
Vänliga hälsningar
Anna Sandin

Meddelande från Föreningen Sjöbergen

Anna Sandin som är ordförande i Sjöbergen södra odlarförening är också en av två ordförande i föreningen Bevara Sjöbergen – som nu byter namn till Föreningen Sjöbergen. Hon har bett oss förmedla nedanstående information samt ett mötesprotokoll från ett möte i Bevara Sjöbergen den 25 februari 2013. Längst ner på sidan en kommentar från mig.

Hej,

Måndagen den 25 februari höll Föreningen Bevara Sjöbergen möte. Föreningen kommer avvecklas och ersättas av Föreningen Sjöbergen. Den är tänkt att fungera som en paraplyföreningen vilken samlar alla föreningar på området. Vi vill att den även ska vara öppen för andra som vill vara med i arbetet med att utveckla och bevara området. Föreningen har även som mål att förbättra gemenskapen mellan brukarföreningarna.
Personerna i brukarrådet kommer fungera som en länk mellan paraplyföreningen och respektive föreningen på Sjöbergen och arbeta med områdesgemensamma frågor, ex vis drift, skötsel, el, vatten etc. Framtiden får utvisa om det finns ett behov av ett sådant råd i och med att utsedda representanter sannolikt blir de samma som är aktiva i paraplyföreningen och området kommer få en gemensam mötesplats för informationsutbyte på nätet.
Föreningen Sjöbergen öppnar nämligen inom kort portalsidan sjobergen.se och den ska samla all gemensam information om Sjöbergen och har länkar till alla brukarföreningar. Rapportering om planärendet, områdets historia, naturvärden, Sjöbergens dag och andra gemensamma saker på gång, blogg mm är delar som kommer finnas på sidan. Övriga föreningar släpper dessa övergripande frågor för att koncentrera sig på den egna verksamheten men framför allt för att hålla en gemensam informationskanal för nyfikna besökare och brukare på Sjöbergen Vi vill samla allt på ett och samma ställe så att alla besökare på webbsidan får entydig och uppdaterad information.
Intresserade från alla brukarföreningar som vill vara med och bygga upp och driva sidan är varmt välkomna. Domänen är inköpt med sidan är helt tom. Tina Camitz kommer bjuda in till träffar där alla har en möjlighet att vara med i utformningen. Tanken är att vi hjälps åt i arbetet och var och en får ett eget ansvarsområde att bygga upp och arbeta med.
För Sjöbergen norras del innebär det att rapportering av planärendet flyttas över till portalsidan. Ni är aktiva i bevakningen och gör verkligen ett fint arbete i frågan. Om ni vill ta på er detta ansvarsområde på portalsidan vore det fantastiskt! (se kommentar längst ner)
Det finns en mängd intressanta förslag och idéer om hur vi kan utveckla Sjöbergen så att dess värde höjs och området därigenom får vara kvar. Föreningen Sjöbergen har bl a diskuterat ett ekohus med miljövänliga material som rymmer föreningslokaler, café, ev konstnärlig verksamhet, vidare även hållbarhetsprojekt kring kretslopp, kompostsamarbete med Kompostbutiken i Majorna, öppen förskola/ naturlekis i området, tillsammans med SDN Majorna-Linné, grön rehab i samarbete med Botaniska, återuppta samarbete med skola och undervisning av elever i djurskötsel, kanske även odling, dansbana mfl.
Mer information om detta finns i bifogat mötesprotokoll. Det går också bra att ringa mig på tfn 0708-618 639 om det finns frågor.
Vi behöver fler engagerade som vill vara med och arbeta för Sjöbergens bästa. Kom med du också!
 
Nästa möte är onsdag den 3 april, kl 18.30 i Hyresgästföreningens lokal på Mariaplan 1. Organisation och ledning av Föreningen Sjöbergen utses på detta möte.
Var vänlig och anmäl dig till mig om du planerar att komma.
Varmt välkommen!

Kommentar: Jag tycker att det är jättebra om den nya webbportalen samlar all information om vad som händer i Sjöbergen och vad som planeras. MEN jag förbehåller mig rätten att lägga ut allt jag tycker är av intresse för alla odlare i Sjöbergen norra odlarförening här. Det omfattar även rapporter om planärendet.

Inga bin på Sjöbergen Norra

Ska det få ställas upp bikupor inne på odlarföreningens område? Nej, är svaret. Läs kontaktgruppens redogörelse för hur frågan hanterats.

För att kunna fatta ett beslut i frågan, har Kontaktgruppen tagit hänsyn till följande:
1. På årsmötet 2011 togs frågan upp och majoriteten av föreningens medlemmar var emot förslaget.
2. Enligt vårt nyttjanderättsavtal punkt 6 står det att ”Djur får ej inhysas på odlingslotten.”
3. Kontaktgruppen har tittat på förslaget ur ett längre och framtida perspektiv.

Om vi godkänner en bikupa under odlingssäsongen 2012 och intresset sprider sig bland våra medlemmar kan vi inte neka till ytterligare bikupor. Därför är det mycket viktigt att vi tar hänsyn till barn och allergiker i ett framtida scenario. Med stöd från ovanstående tre punkter har kontaktgruppen härmed fattat ett beslut om förbud mot uppställande av bikupa på odlingsområdet Norra Sjöbergen. Beslutet går ej att överklaga. Vid intresse av en bikupa hör gärna med biodlareföreningen.

Med vänliga hälsningar
Kontaktgruppen