Kategoriarkiv: arbetsdagar

2017 års första arbetsdag 22 april

Nu är det dags för årets första arbetsdag – lördag den 22 april. Samling klockan 11:00 vid Birgers backe.

Passa gärna på och skriv in de tre övriga arbetsdagarna i din kalender redan nu:

  • lördag 10 juni
  • söndag 20 augusti
  • söndag 1 oktober

Fyra arbetsdagar 2018

Kontaktgruppen har planerat för fyra arbetsdagar under 2018. Skriv in datumen i din kalender redan nu:

  • lördag 14 april
  • lördag 9 juni
  • söndag 18 augusti
  • söndag 6 oktober

Mer information kommer ett par veckor före varje arbetsdag.

Årets sista arbetsdag 1 oktober 2016

Kontaktgruppen hälsar välkomna till odlingssäsong 2016 sista gemensamma arbetsdag, lördagen den 1 oktober klockan 11:00.

Årets sista gemensamma arbetsdag blir lördag 1 oktober med start klockan 11:00 och beräknat slut cirka 14:00. Samling vid Birgers backe för uppdelning av de arbetsuppgifter som behöver utföras inom vårt område.

Vid kraftigt regn den 1 oktober flyttas arbetsdagen till söndag 2 oktober med starttid och samlingsplats som ovan.

Det är viktigt för vårt områdes och förenings välbefinnande att vi alla ställer upp och hjälps åt vid alla årets gemensamma arbetsdagar. Detta då vårt område behöver skötsel och underhåll kontinuerligt för att kunna vara till allas vår glädje. Det har under den gångna säsongen varit mycket begränsat deltagande vid våra arbetsdagar. Detta kan medföra konsekvenser för föreningen som att vi tvingas hyra in hjälp för att sköta området (höjd årsavgift) eller att vi tvingas lämna tillbaka området till markägaren.

Några arbetsuppgifter kvarstår från tidigare i år och några nya har tillkommit som behöver utföras.

Vi vill även påminna om nyttjanderättsavtalet § 2 Odlingslott skötsel och §7 Deltagande vid arbetsdagar, som vi alla skrivit under på.

Ni är alla välkomna till årets sista gemensamma arbetsdag!

Kontaktgruppen
Sjöbergen norra odlarförening

Var var du under arbetsdagen?

arbetsdag-aug-2016_1200pxarbetsdag-aug-2016-b_1200px Bara drygt 10 tappra odlare dök upp på årets tredje arbetsdag… Det fick naturligtvis effekter på vad som kunde göras.

Komposten är iordninggjord. En fålla är stängd, vattnad och täckt. En ny tom fålla är öppnad och en fålla med jord är öppnad. Ny fin kompostjord finns alltså att hämta. Alla diken rensades från skräp och andra stopp undanröjdes. Dessutom gjordes en stor insats för att rensa bort jättebalsaminen som sprider sig fort.

Men vi hade också behövt vattna övriga fållor, slå dikeskanterna med lie, staga upp anslagstavlan vid lott 138 och en hel del annat smått och gott. Saker som inte hanns med. Vi behöver helt enkelt bli fler på arbetsdagarna för att hålla odlarområdet i gott skick. Kan man inte delta själv, kan man göra som lottinnehavare 107 som skickade sin son att hjälpa till.

HAR DU FÖRSLAG på hur närvaron på arbetsdagarna kan bli bättre? Skriv en kommentar!

Välkomna till arbetsdag 20 augusti 2016

Välkomna till odlingssäsong 2016 tredje arbetsdag, lördag den 20 augusti. Vi startar klockan 11:00 och beräknar vara klara cirka 14:00. Samling sker  vid Birgers Backe för uppdelning av de arbetsuppgifter som behöver utföras under dagen.

Vid kraftigt regn 20 augusti flyttas arbetsdagen till söndag 21 augusti med starttid och samlingstid som ovan.

För dig som inte har möjlighet att vara med på våra gemensamma arbetsdagar finns alternativ. Du kan hjälpa till när det passar dig. På våra anslagstavlor finns uppgifter om arbeten som behöver utföras kontinuerligt under säsongen, du hittar också samma information om tidlösa arbetsuppgifter här på webben. Har du frågor så hör av dig till områdesansvariga i kontaktgruppen. Kontaktuppgifter finns också på våra anslagstavlor.

Vi har ett antal nycklar till redskapscontainern. De som så önskar kan mot en deposition av 200 kronor i kontanter få tillgång till en nyckel.

Vårt område behöver kontinuerligt skötsel och underhåll. Därför är det viktigt att vi ALLA STÄLLER UPP och hjälps åt med att sköta vårt område. Din insats behövs också!

Så varmt välkomna till säsongens tredje gemensamma arbetsdag!
Tag gärna med egen fika.

Kontaktgruppen Sjöbergen Norra Odlarförening