Kategoriarkiv: arbetsdagar

Fyra arbetsdagar 2018

Kontaktgruppen har planerat för fyra arbetsdagar under 2018. Skriv in datumen i din kalender redan nu:

  • lördag 14 april
  • lördag 9 juni
  • lördag 18 augusti
  • lördag 6 oktober

Mer information kommer ett par veckor före varje arbetsdag.

Stor uppslutning på arbetsdagen 10 juni

Hej alla odlare!

Årets andra arbetsdag, lördagen 10 juni avlöpte väl och var lika trevlig som den föregående. Ett 60-tal lottinnehavare kom och vi hann tillsammans röja mycket parkslide och ogräs från både allmänningar och diken. Arbetet med att stensätta diket mot skogen fortsatte med ett strålande resultat. En kompostfålla tömdes och en ny fålla med jord öppnades. Det eldades mycket ris på parkeringen och ett förbättringsområde till nästa gång är att vi gör ett eldvaktsschema.

Vädret var med oss och vi hann både arbeta och grilla korv innan himlen öppnade sig. Vi hoppas på minst lika stor uppslutning följande arbetsdagar 20 augusti och 1 oktober.

Tack till alla för en fin dag med härlig stämning och stor arbetsglädje!
Kontaktgruppen

Extra arbetsdagar 25 och 28 juni 2017

Det finns fortsatt ett behov av trimma och/eller slå delar av odlarföreningens allmänna ytor med lie inom området före sommaren för att minimera fröspridning av ogräs som kirskål och brännässlor till våra odlingslotter.

Kontaktgruppen kallar därför till två extra arbetstillfällen, 25 juni klockan 10:00–12:00 och 28 juni klockan 18:30–20:30 för att utföra detta arbete.

Du som deltar får självklart bocka av ett av dina två obligatoriska arbetstillfällen som du behöver delta vid under året. Anmälan gör du via sms.

Kan du delta 25 juni anmäler du dig senast dagen innan per sms till Dan Lundberg telefon 0703-782471.

Kan du delta 28 juni anmäler du dig senast 24 juni per sms till Lars Blomquist telefon 0732-484565.

Med vänlig hälsning
Kontaktgruppen
e-post: sjobergen-norra@googlegroups.com

Arbetsdag 10 juni eller eldvakt

Till helgen är det dags för årets andra arbetsdag: lördagen den 10 juni. Vi startar klockan 11:00 på Birgers backe och beräknar vara klara senast klockan 15:00. För dig som inte kan passa den tiden finns två extra pass som eldvakt, dels 15:00–18:00 samma dag, dels på söndag morgon senast 8:00–9:00.

Vi inleder med samling där vi går igenom vilka arbetsuppgifter som behöver göras under lördagen. Ett kort föredrag om växtföljd kommer också att hållas under dagen. Ta gärna med något att äta och dricka för gemensam fika efteråt. Föreningen bjuder alla på korv.

Vill du istället vara eldvakt måste du anmäla dig till detta – antingen i en kommentar till det här inlägget (glöm i så fall inte att lämna din epostadress) eller via mejl till kontaktgruppen: sjobergen-norra@googlegroups.com. Det behövs dels två personer på lördagen 15:00–18:00, för att passa elden tills att den brunnit ut. Dels en person på söndag morgon, senast 08:00–09:00, som transporterar askan till en plats vänster om tvåfackskomposten och tar bort avspärrningen runt eldplatsen. Eldvakterna kommer att få tydliga instruktioner via epost.

Kontaktgruppen hoppas på lika god uppslutning som vid första arbetsdagen. Alla medlemmar behöver delta vid minst två av årets fyra arbetsdagar – eller vara eldvakt efteråt. Närvaro kommer därför att registreras.

OBS!  VID IHÅLLANDE REGN FLYTTAR VI FRAM ARBETSDAGEN TILL SÖNDAG 11 JUNI.

Finfin arbetsdag

2017-arbetsdag_02_900px

Vad som gömmer sig i jord… en fin brunn under vattenutkastet.

Hej odlare!

Glädjande var vi hela 67 deltagare som tillsammans utförde planerade arbeten på vår första arbetsdag! Efter väl utfört arbete samlades alla för gemensam fika/korvgrillning vid Birgers Backe i solskenet!

Kontaktgruppen hoppas att vi får en lika god uppslutning vid kommande arbetsdagar. Även nästa arbetsdag kommer att erbjuda flera nödvändiga projekt!

Har Du förslag på förbättringar eller synpunkter på genomförandet av arbetsdagarna? Lämna gärna en kommentar på webben eller kontakta kontaktgruppen på annat sätt! Redan nu tar vi med oss vikten av goda instruktioner till respektive projekt.

Under vår första arbetsdag har vi bland annat
– lagt ner en ny trumma som ersätter diket vid Birgers backe.
– stensatt diket intill spången vid lott 133
– eldat allt brännbart avfall, ris, kvistar och en stor mängd sjuka svartvinbärsbuskar
– tillverkat en ny spång till områdets nya lott nr 143 och nr 144
– rensat bort jordhögar vid alla vattenutkasten
– öppnat upp en ny fålla med jord och tömt en till kompostfålla
– städat diken och hela området på nedblåsta grenar och kvistar

Stort tack för ALLAS insatser!
Kontaktgruppen

2017-arbetsdag_01_1200px

Vacker stensättning ska förhindra ytterligare sättningar.

2017-arbetsdag_03_1200px

Kompostera gärna i vår nya fålla. Glöm inte att följa anvisningarna.

2017-arbetsdag_04_900px

Nya trumman är på plats och stensatt. Efterföljande inspektion ger med beröm godkänt.

2017-arbetsdag_05_900px

Nya spången till nya odlingslotter.

2017-arbetsdag_06_675px

En skogsödla (?) gav sig till känna i solskenet.