Author Archives: carinaconticelli

”Stort TACK för väl utfört kollektivt arbete under årets odlingssäsong!”

Efter årets fjärde och sista arbetsdag konstaterar kontaktgruppen glädjande att vi fördubblat närvaron för skötseln av våra gemensamma ytor inom föreningens område. Stort tack för hjälpen allihop!

Vid arbetsdagen informerade kontaktgruppen om att:
– avfallsfraktionen plast försvinner. Allt skräp du tar upp till området ska du ta med hem! Vi kommer från och med 2018 endast att ha spänner för kross av keramik/glas resp metall som du gräver upp på din lott.
– medlemsavgiften för 2018 endast informeras om via e-post, om du inte har betalt behöver du göra det snarast!
– baja-majan tas bort för säsongen den 10 oktober.
– första arbetsdagen 2018 kommer föreningen att rensa bort alla tillhörigheter utanför lotterna som inte är tydligt uppmärkta med lottnummer!

Vi hade som vanligt tur med vädret och hann på fjärde arbetsdagen glädjande nog med ALLA planerade arbetsuppgifter!
– att elda upp allt brännbart material
– att lägga ner trumman längs diket upp mot djurgårdarna och staga upp dikeskanten som givit med sig
– att bekämpa parkslide
– att bekämpa pestskråp och iordningsställa lott 142/143 med kantbrädor
– att snickra ihop sista ställningen till vattenutkast
– att räta upp huvudingången
– att byta däck på skottkärra
– att rensa längs med staketet
– att gräva upp sälgen vid redskapscontainern
– att renovera jordsållet
– att vattna kompostfållor, stänga sommarens fålla och öppna upp en fålla med färdig jord
– att grilla och umgås över en korv med bröd

Inför arbetsdagen hade ett tiotal lottinnehavare meddelat att de inte kunde närvara och i förväg fått sig arbetsuppgifter tilldelade, däribland rensning av diket vid Birgers backe, ommålning av gamla dasset m.m. Härliga initiativ!

Fortsatt finns chansen för dig som inte hunnit närvara vid två tillfällen att dra ditt strå till stacken, kontakta Dan på tel 0703-78 24 71 så får du en lagom arbetsuppgift tilldelad dig.

Hoppas vi ses på årsmötet 2018, mer info kommer i månadsskiftet februari/mars!

Till dess önskar kontaktgruppen oss alla en härlig avslutning på skördesäsongen, god jul, gott nytt år och glad påsk!

 

Annonser

Välkomna till årets sista gemensamma arbetsdag 1 oktober!

Som det ser ut på väderfronten kommer arbetsdagen att bli som tänkt på söndag.

På söndag bestäms det om arbetsdagen blir inställd på grund av ihållande regn och i så fall blir flyttad till lördag den 7 oktober.

Vi inleder med samling och fördelning av arbetsuppgifter kl 11 på Birgers backe och beräknar vara klara senast kl 15.

Ta gärna med något att äta och dricka för gemensam fika. Föreningen bjuder på korv med bröd.

Vi hoppas på god uppslutning då vi har några större projekt att genomföra. Medtag gärna egna stövlar om du har! Kan du vara eldvakt i samband med arbetsdagen, anmäl ditt intresse till Dan: 0703-782471.

Mvh
Kontaktgruppen

 

 

Varmt välkomna till årets sista gemensamma arbetsdag 1 oktober

Vi inleder med samling och fördelning av arbetsuppgifter kl 11 på Birgers backe och beräknar vara klara senast kl 15.

Ta gärna med något att äta och dricka för gemensam fika. Föreningen bjuder på korv med bröd.

Vi hoppas på god uppslutning då vi har några större projekt att genomföra. Medtag gärna egna stövlar om du har! Kan du vara eldvakt i samband med arbetsdagen, anmäl ditt intresse till Dan: 0703-782471

OBS! Vid ihållande regn flyttar vi fram arbetsdagen till lördag den 7 oktober.

Vi vill också passa på att påminna om att alla dina tillhörigheter utanför lotten behöver vara tydligt uppmärkta med ditt lottnummer. I samband med nästa års första arbetsdag kommer en rensning att genomföras av samtliga redskapslådor och annat material på allmänningen som inte är uppmärkt.

Mvh
Kontaktgruppen

Ta gärna kontakt med oss genom att lämna en kommentar alternativt via e-post: sjobergen-norra@googlegroups.com

Intresserad av arbetsuppgifter för att tillgodoräkna dig en arbetsdag 2017?

Hej!
Flera av er odlare har efterfrågat möjligheten att utföra arbete på våra gemensamma ytor utöver de fyra inplanerade tillfällena som föreningen årligen bjuder in till. Härligt med alla er engagerade medlemmar!

Om du kontaktar Dan Lundberg på tfn: 070-378 24 71 så instruerar han dig i vad du kan göra. Självklart får du tillgodoräkna dig en arbetsdag efter utfört arbete.

OBS! Enligt nyttjanderättsavtalet ska ALLA medlemmar delta på MINST TVÅ gemensamma arbetstillfällen per år.

Mvh
Kontaktgruppen

Medlemsavgift 2018

Hej!
Här kommer viktig information inför inbetalning av medlemsavgiften för odlingssäsongen 2018.

Avgiften ska enligt gällande stadgar vara inbetald senast 30 september 2017 till Plusgiro 588946-4. OBS! Ange ditt/dina lottnummer vid betalningen.

Klicka på länken nedan så finner du den summa som du ska betala in för din lott alternativt dina lotter, har du glömt bort vilket/vilka lottnummer du har så står numret på nyttjanderättsavtalet.

Länk till Medlemsavgift 2018

Om du inte har lust eller möjlighet att fortsätta vara odlare nästa år så var vänlig meddela det till Lotti Perned, lottiperned@hotmail.com eller 0734-352495.

På årsmötet i mars 2017 togs beslut att höja medlemsavgiften för 2018 med 1 krona per kvadratmeter till följd av att vår arrendeavgift höjts. I samband med höjningen har vi även gjort mindre korrigeringar av avgifterna så att samtliga odlare nu betalar 9,5 kr per kvadratmeter för sin lott.

Med vänlig hälsning
Kontaktgruppen