Författararkiv: carinaconticelli

Extra arbetsdag 24 november

Hej odlare,

På lördag den 24 november blir det en extra arbetsdag. Vi träffas klockan 10.00 och delar ut arbetsuppgifterna.

Lördagens uppgifter:
• Ge parkslide en match
• Laga en vattenläcka
• Ta bort en stubbe
• Täcka komposten

Hoppas på god uppslutning
Dan

 

 

Annonser

Vattnet stängs av den 17 november!

Hej odlare,
På lördag den 17 november stängs vattnet av. Nu finns det inget bevattningsbehov och systemet läcker.

Med vänlig hälsning
Dan

Jordprover

Nu har Sweco tagit jordprover som ska analyseras nästa vecka. De gör en rapportskrivning om proverna som skickas till mig (Dan). Jag återkommer med info när jag har fått rapporten från Sweco.

Lev väl
Dan, ordförande

IMG_0537

Provtagning vecka 43

Vecka 43 kommer Sweco att ta jordprover angående förhöjda värden på en av lotterna (miljögifter). Jag (Dan Lundberg) kommer att vara med under provtagningen. Som du ser på kartan ska det tas prover på många lotter, därför är det omöjligt att informera varje berörd lottinnehavare om var exakt proverna ska tas. (På kartan nedan är det markerat på vilka lotter som berörs).

Jordprover tas med planteringsspade eller jordborr. Prover med samma jordtyp exempel sandig jord intill varandra, läggs ihop till samlingsprov.

Efter 3–4 veckor får fastighetskontoret rapport, det kan eventuellt bli en provtagning till. Jag räknar inte med att få svar innan vecka 49. När vi fått rapporten läses den av mig (läst biologi), Erik jobbar med miljöfrågor och Kristin är miljövetare. Vi kommer att lägga ut information direkt på hemsidan.

Vid frågor kontakta mig, Dan Lundberg ordförande 0703782471
Lev väl Dan

Provplan situationsplan

Provplan situationsplan

Bra uppslutning vid årets sista arbetsdag

Årets sista arbetsdag var som vanligt välbesökt, drygt 60 medlemmar jobbade i ett härligt höstväder. Vi fick äntligen bränt upp grenar och trä. I samband med invigningen av pergolan och grillen höll Dan en kort föreläsning om miljögifter.

Det planterades fruktträd och buskar. Eftersom vi kunde handla träd och buskar till halva priset finns det fortfarande lite mer att plantera. Så planteringssugna och medlemmar som vill ha en arbetsdag, kontakta Dan på telefon 0703-782471.

 

Tack till alla för en fin dag med härlig stämning och stor arbetsglädje!