Författararkiv: carinaconticelli

Provtagning vecka 43

Vecka 43 kommer Sweco att ta jordprover angående förhöjda värden på en av lotterna (miljögifter). Jag (Dan Lundberg) kommer att vara med under provtagningen. Som du ser på kartan ska det tas prover på många lotter, därför är det omöjligt att informera varje berörd lottinnehavare om var exakt proverna ska tas. (På kartan nedan är det markerat på vilka lotter som berörs).

Jordprover tas med planteringsspade eller jordborr. Prover med samma jordtyp exempel sandig jord intill varandra, läggs ihop till samlingsprov.

Efter 3–4 veckor får fastighetskontoret rapport, det kan eventuellt bli en provtagning till. Jag räknar inte med att få svar innan vecka 49. När vi fått rapporten läses den av mig (läst biologi), Erik jobbar med miljöfrågor och Kristin är miljövetare. Vi kommer att lägga ut information direkt på hemsidan.

Vid frågor kontakta mig, Dan Lundberg ordförande 0703782471
Lev väl Dan

Provplan situationsplan

Provplan situationsplan

Annonser

Bra uppslutning vid årets sista arbetsdag

Årets sista arbetsdag var som vanligt välbesökt, drygt 60 medlemmar jobbade i ett härligt höstväder. Vi fick äntligen bränt upp grenar och trä. I samband med invigningen av pergolan och grillen höll Dan en kort föreläsning om miljögifter.

Det planterades fruktträd och buskar. Eftersom vi kunde handla träd och buskar till halva priset finns det fortfarande lite mer att plantera. Så planteringssugna och medlemmar som vill ha en arbetsdag, kontakta Dan på telefon 0703-782471.

 

Tack till alla för en fin dag med härlig stämning och stor arbetsglädje!

Välkomna till årets sista arbetsdag lördag 6 oktober.

Vi startar kl. 11 på Birgers Backe och beräknar vara klara kl. 15.

Deadline för att lägga på elden är kl. 11 – så kom tidigare om du har brännbart oimpregnerat trä.

  • Inledning med samling och genomgång av arbetsuppgifter
  • Kl. 13 hålls en kort föreläsning om miljögifter

Ta gärna med något att äta och dricka för gemensam fikastund. Föreningen bjuder på korv med bröd.

Vi hoppas på god uppslutning!
För att inte bryta mot nyttjanderättsavtalet måste alla medlemmar delta på minst två av årets fyra arbetsdagar. Det går bra att kontakta Dan 0703-782471 för arbetsuppgifter att utföra på alternativa dagar.

Mvh styrelsen


OBS! Vid ihållande regn flyttar vi fram arbetsdagen till söndag den 7 oktober.


 

 

Fastighetskontoret låter genomföra utredning av eventuella föroreningar i jorden inom vårt odlingsområde i höst.

Vid provtagning av jorden på en lott inom vårt odlingsområde i maj i år visade sig jorden innehålla förhöjda värden av bly, kvicksilver, zink och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten, härrör t.ex. från stenkol/petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material, finns diffust förhöjt i alla tätorter).
Bakgrunden till provtagningen var att jorden på lotten innehåller ett stort inslag av avfall i form skärvor av porslin, glas och slagg, även jämfört med jorden på andra lotter inom odlingsområdet (föreningens ordförande Dan har genom åren har grävt på ett 40-tal lotter inom området och bedömer att lotten avviker med större inslag av avfall).
Resultatet av provtagningen har styrelsen därefter skickat vidare till markägaren Fastighetskontoret.

Fastighetskontoret planerar nu i höst att låta Sweco (miljökonsultföretag) genomföra en övergripande miljöteknisk markundersökning för att vidare utreda föroreningssituationen inom vårt odlingsområde.
Det innebär att man kommer att ta ut ytliga jordprover på matjorden på ett urval av lotterna inom området. Styrelsen kommer att informeras om provtagningsplanen och om möjligt se till att du som berörd lottinnehavare i förväg får information i det fall jordprov kommer att tas ut på din lott. Fastighetskontoret har dock full tillträdesrätt till våra lotter i egenskap av markägare.

Styrelsen återkommer med information om resultatet av planerad undersökning när vi fått ta del av den. Har du några frågor får du gärna kontakta styrelsen via mejl sjobergen-norra@googlegroups.com alt per telefon till Dan 0703-78 24 71.

TIPS!
Enkla åtgärder för att minska risken att få i dig eventuella föroreningar från jorden är att alltid skölja dina grönsaker väl innan förtäring samt att skala dina rotfrukter (själva växtupptaget är jämfört jordintaget mycket lågt/försumbart).

Mvh
Styrelsen

Sjöbergens dag, lördag 25/8 2018

Ursäkta att det här meddelande kommer i senaste laget, men nu är det som vanligt dags att fira denna blomstrande kreativa oas!

Vi bjuder in alla att dela den sköna stämningen bland kolonilotter, djurgårdar, hönskooperativ m.m.

Det utlovas flera aktiviteter mellan klockan 11.00 och 16.00.
Bland annat blir det musik, lotteri, café, mat, honung, djur och natur.

Prel. schema för lördag:
11.30 Anders & Isabella
12.15 Robert Fröhling
13.00 Politikerutfrågning
13.45 Anna Fölsch
14.15 SM i tuppgalning
14.45 Henke Wermelin & his new love
15.30 Sereno Cantaro

Sjöbergens dag

Vi finns längst in på Otterklintsvägen, som börjar på Karl Johansgatan. Närmaste busshållplats är Orustgatan som trafikeras av bussarna 20 och 90.

Varmt välkomna!