Arbetsuppgifter för dig som inte kunnat vara med på arbetsdagarna

Hej alla odlare!

Här följer ett antal arbetsuppgifter som kan utföras kontinuerligt under hela odlingssäsongen. Kanske Du som inte varit med på någon arbetsdag eller som har svårt att komma loss på lördagar kan hjälpa till när det passar Dig!

Arbetsuppgifter:

  • Rensa alla diken från grenar, plast, papper och annat skräp av olika slag som hindrar vattenströmningen, men låt de stenar som finns i dikena ligga kvar.
  • Klipp vegetationen, eller slå den med lie, längs alla dikesslänter. Tag inte bort plantor då detta ökar erosionen längs våra diken. Samla ihop växtmaterialet och lägg det i komposten.
  • Hjälpa till att hålla alla våra öppna grönytor i bra skick genom att till exempel klippa gräs, räfsa och ta bort gräs, plocka bort grenar och annat skräp. Kontakta Gunn Magnusson i styrelsen angående gräsklippningen.
  • Rensa gången vid Din odlingslott.
  • Hjälp till att hålla kompost och återvinningsfållor i gott skick.

Har Du frågor så kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på våra anslagstavlor och på den här kartan över odlarföreningen på webbplatsen.

Styrelsen
Sjöbergens Norra Odlarförening