Kontakt

Sjöbergen Norra Odlarförenings styrelse når du i första hand via vår gruppmejladress: sjobergen-norra@googlegroups.com

Nedan finner du även Namn, lottnr till styrelsens ledamöter.

Tatiana Bjarne, ordförande, lott nr  65 B 
Telefon 0729-641356

Kicki Danielsson, kassör, lott nr 31 och 32
telefon 0736-006148

Mariana Sorano, ledamot, lott 12

Kerstin Christoffersson, ledamot, lott 111
telefon 0733-963844

Evelina Bylin, ledamot, lott 7

Gunn M Andersson, ledamot, lott nr 83
sms: 0701-732466

Evabritt Larsson, ledamot, lott nr 34 och 35
telefon: 0738-563611

Kim Weinehammar, suppleant, lott 134

Magnus Holmberg, suppleant, lott 49 

Fredrik Kron, lott 118

UPPSÄGNING AV ODLINGSLOTTER:
Skriftligen per e-post: sjobergen-norra@googlegroups.com