Kontakt

Sjöbergen Norra Odlarförenings styrelse når du i första hand via vår gruppmejladress: sjobergen-norra@googlegroups.com

Nedan finner du även Namn, lottnr och telefonnummer till styrelsens ledamöter.

Dan Lundberg, ordförande, lott nr 123
telefon: 0703-782471

Kicki Danielsson, kassör, lott nr 31 och 32
telefon 0736-006148

Kerstin Christoffersson, sekreterare, lott 98 och 111
telefon 0733-963844

Gunn M Andersson, lott nr 83
sms: 0701-732466

Evabritt Larsson, lott nr 34 och 35
telefon: 0738-563611

Karin Rapinoja Dalnäs, lott nr 74
telefon 0706-927201

Tatiana Bjarne, lott nr 65B
Telefon 0729-641356

FÖRDELNING AV ODLINGSLOTTER 2020:
Tyvärr är kön för att hyra en odlingslott stängd tills vidare.

UPPSÄGNING AV ODLINGSLOTTER:
Skriftligen per e-post: sjobergen-norra@googlegroups.com