Kontakt

Sjöbergen Norra Odlarförenings styrelse når du i första hand via vår gruppmejladress: sjobergen-norra@googlegroups.com

Nedan finner du även Namn, lottnr och telefonnummer till styrelsens ledamöter.

Dan Lundberg, ordförande, lott nr 123
telefon: 0703-782471

Kicki Danielsson, kassör, lott nr 31 och 32
telefon 0736-006148

Kerstin Christoffersson, sekreterare, lott 98 och 111
telefon 0733-963844

Gunn M Andersson, lott nr 83
sms: 0701-732466

Evabritt Larsson, lott nr 34 och 35
telefon: 0738-563611

Karin Rapinoja Dalnäs, lott nr 74
telefon 0706-927201

Tatiana Bjarne, lott nr 65B
Telefon 0729-641356

FÖRDELNING AV ODLINGSLOTTER 2019:
Kom till parkeringen utanför Sjöbergen Norra på lördag den 30 mars kl 10.00! Då lottar vi ut de lediga odlingslotterna mellan er som är på plats. Om lotterna inte räcker till alla skapar vi en kö som gäller till september 2019. Därefter stryks kön och det blir ett nytt tillfälle för lottning våren 2020.

UPPSÄGNING AV ODLINGSLOTTER:
Erik Pettersson, skriftligen per e-post: sjobergen-norra@googlegroups.com