Kontakt

Sjöbergen Norra Odlarförenings styrelse når du i första hand via vår gruppmejladress: sjobergen-norra@googlegroups.com

Nedan finner du även Namn, lottnr och telefonnummer till styrelsens ledamöter.

Dan Lundberg, ordförande, lott nr 123
telefon: 0703-78247

Erik Pettersson, kassör, lott nr 110
telefon 0708-798770

Kerstin Christoffersson, sekreterare, lott 98 och 111
telefon 0733-963844

Gunn Magnusson Andersson, lott nr 83
sms: 0701-732466

Linda Hagberg, lott nr 29
telefon: 0703-928222

Ann Rundquist, lott nr 55 och 59
telefon 0709-529555

Maggan Melander, lott nr 76 och 89
Telefon 0703-969456

Leif Petersson, lott nr 90
suppleant

Lennart Berggren, lott nr 98 och 11
suppleant

FÖRDELNING AV ODLINGSLOTTER:
OBS! Under 2018 råder köstopp. Under våren 2019 kommer föreningen att införa ett nytt system för fördelning av lotter vid ett fast utsatt datum. Mer information kommer på webben i början av 2019. Det innebär att vi inte tar emot nya sökande tills dess.

UPPSÄGNING AV ODLINGSLOTTER:
Erik Pettersson, skriftligen per e-post: sjobergen-norra@googlegroups.com

Annonser