Kontakt

Sjöbergen Norra Odlarförenings styrelse når du i första hand via vår gruppmejladress: sjobergennorra@outlook.com

Nedan finner du även Namn och lottnr till styrelsens ledamöter.

Tatiana Bjarne, ordförande, lott nr  65 B 

Mariana Soriano, kassör, lott nr 12

Kerstin Christoffersson, ledamot, lott 111

Evelina Bylin, ledamot, lott 7

Gunn M Andersson, ledamot, lott nr 83

Evabritt Larsson, ledamot, lott nr 34 och 35

Helen Engström, ledamot, lott nr 38

UPPSÄGNING AV ODLINGSLOTTER:
Skriftligen per e-post: sjobergennorra@outlook.com