Arbetsdagen lördag 22/8 (kl 10–12) följs av ett extra årsmöte (kl 12.30 vid ”pergolan”)

Det finns ett par förslag till stadgeändringar som antogs på det ordinarie årsmöte tidigare i sommar, men två på varandra följande årsmöten krävs för att ändringarna ska gå igenom.

– Detta är viktigt – för oss alla!

Så kära föreningsmedlemmar:
VÄLKOMNA till Sjöbergen denna dag.

Kom också ihåg att vi alla måste delta i två av årets fyra arbetsdagar (enskilda uppgifter är ok pga Covid-19 – kontakta då föreningens e-post så får du en egen uppgift att utföra vid snaraste och bästa tillfälle).

Kallelse och dagordning till det extra årsmötet sänds till alla medlemmar i separat mail!

VI SES 22/8 – välkomna!
Styrelsen

Kommentarer inaktiverade.