ARBETSDAGEN FLYTTAS

Eftersom den årliga Yogafestivalen hålls i Sjöbergen lördag den 15/6, samtidigt som vår andra arbetsdag var planerad, har styrelsen beslutat att flytta fram arbetsdagen till

SÖNDAG 16/6 KL 10.00

(Vid ihållande regn så flyttas arbetsdagen till lördag den 29/6)

Detta för att inte våra verksamheter ska ”krocka”. Yogafestivalen är ju en tillställning som drar mycket folk som då får chans att njuta av allt det vackra i Sjöbergen.

I samband med arbetsdagen får vi en rapport om den jord-/markundersökning som genomförts av Sweco på uppdrag av Fastighetskontoret och som nu ligger hos Miljöförvaltningen. Förhoppningsvis kommer förvaltningens liksom Fastighetskontorets utlåtanden vara klara tills dess.

Vi vill också påminna om att styrelsen gör den första av årets två lott-besiktningar lördag den 25 maj och vi hoppas att alla då har kommit igång på allvar med årets odlande.

– Det är mycket viktigt att alla odlingslotter sköts och underhålls enl det nyttjanderättsavtal som gäller – och som vi alla ”lottinnehavare” har godkänt och undertecknat!

Välkomna till arbetsdagen
Dan Lundberg
ordförande

Kommentarer inaktiverade.