Provtagning vecka 43

Vecka 43 kommer Sweco att ta jordprover angående förhöjda värden på en av lotterna (miljögifter). Jag (Dan Lundberg) kommer att vara med under provtagningen. Som du ser på kartan ska det tas prover på många lotter, därför är det omöjligt att informera varje berörd lottinnehavare om var exakt proverna ska tas. (På kartan nedan är det markerat på vilka lotter som berörs).

Jordprover tas med planteringsspade eller jordborr. Prover med samma jordtyp exempel sandig jord intill varandra, läggs ihop till samlingsprov.

Efter 3–4 veckor får fastighetskontoret rapport, det kan eventuellt bli en provtagning till. Jag räknar inte med att få svar innan vecka 49. När vi fått rapporten läses den av mig (läst biologi), Erik jobbar med miljöfrågor och Kristin är miljövetare. Vi kommer att lägga ut information direkt på hemsidan.

Vid frågor kontakta mig, Dan Lundberg ordförande 0703782471
Lev väl Dan

Provplan situationsplan

Provplan situationsplan

Annonser

Kommentarer inaktiverade.