Fin uppslutning på årets tredje arbetsdag

Hej odlare!

Detta blev gjort av de drygt 60 medlemmar som kom:

 • Grenar nersågade vid lott 118
 • Parkslide bekämpat
 • Komposten fixad
 • Plastskräp bortforslat
 • Städat i skogen
 • Jord lagt på gång till lott 137
 • Röjt vid lott 137
 • Åkervinda bekämpat
 • Sly uppgrävt vid staket
 • Trimmat efter diken
 • Trästammar bortforslade
 • Små träd uppgrävda vid lott 26
 • Pestskråp bekämpat röjt vid lott 143
 • Stubbe uppbruten och grop igenfylld
 • Pergolagolv höjt (ej klart)
 • Plaststolar och trä städat vid pergola
 • Överbliven jord bortforslad och sten för att stärka diket med nerforslat till området.

Cementplattor ligger nu i skogen vid komposten och det är bara att ta om man behöver – de är bra att höja lådor med.

Efter väl utfört arbete samlades man vid den nya pergolan för gemensam fika.

Stort tack för allas insatser!
Lev väl Dan ordföranden

Kommentarer inaktiverade.