Liten rapport från arbetsdagen 10 oktober

Årets fjärde och sista arbetsdag är nu gjord.
Trots regnet ställde 54 tappra medlemmar upp och med gemensamma ansträngningar lyckades vi, i Dans regi, beta av nästan alla arbetsuppgifter på listan.

Vi fortsatte dränera mittgången, grävde upp igenväxta dikesrabatter, fixade komposten, trimmade dikeskanter, grävde upp parkslide, förstärkte gethägnet m.m.

Stort tack till alla er som var med!

Ni, som fortfarande inte gjort era två arbetsdagar (som man är skyldig att göra enligt nyttjanderättsavtal och stadgar),  kan snarast kontakta Dan Lundberg tel 0703-782471, för att få en arbetsuppgift på annan tid.

Mvh Styrelsen

NU alla odlarvänner ÄR DET SKARPT LÄGE!

Arbetsdagarna
Vid en genomgång som styrelsen gjort har vi kommit fram till att det är hela 44 medlemmar som bara varit med på EN arbetsdag. Dessvärre också några få som inte deltagit alls…

Men det kommer EN chans till! 
Därför vill vi nu påminna om årets allra sista arbetsdag.

LÖRDAG 10 oktober är årets sista arbetsdag.
Som vanligt ses vi alla på Birgers Backe kl 10.00. Tyvärr blir det inte heller denna gång, pga Covid, någon gemensam korvgrillning – vi får hoppas på det nästa år! Som hittills tänker vi på att hålla avstånd!

Listan över vad som behöver göras är lång och ju fler vi är desto lättare går det – vi ska ju hjälpas åt eftersom Norra Sjöbergen Odlarförening är en solidarisk förening där vi alla arbetar mot samma mål!

Viktigt att komma ihåg är att det står i våra stadgar och i våra nyttjanderättsavtal, som vi alla har undertecknat, att alla måste delta i minst två arbetsdagar per odlingssäsong – om inte så sker (bortsett från ”giltiga skäl”) så finns risk för uteslutning ur föreningen. Det är oerhört många som inte vill något hellre än att få tillgång till en lott hos oss.

Den som inte har möjlighet, av olika skäl, att vara med 10 oktober är välkomna att kontakta Dan Lundberg (tel 0703-782471) som (förhoppningsvis) kan ge just DIG en uppgift att utföra vid tillfälle som passar DIG!

Hälsningar
Styrelsen Sjöbergen Norra Odlarförening

Grävning i Sjöbergen

Info från Dan
Angående grävning i Sjöbergen så är det PEAB som gräver på uppdrag av trafikverket. Det är för ett trafiksystem för älvsborgsbron. Ingreppet är marginellt, men det gör att framtida byggen av Sjöbergen fördyras, och byggherren måste klara det mot trafikverket. Jag är bara positiv.
Dan

Studiecirkel i odling för nybörjare 20 september 2020

Välkommen till odlingscirkel om odling för nybörjare. Studiecirkeln startar den 20 september klockan 10.00 i Sjöbergens norra odlarförening. Det kommer att bli tre träffar.

Anmälan görs till Dan på telefon 0703782471 som då ger mer information om träffarna.

Sista anmälningsdagen är den 16 september.
Välkommen!

Med vänlig hälsning,
Dan

Arbetsdagen lördag 22/8 (kl 10–12) följs av ett extra årsmöte (kl 12.30 vid ”pergolan”)

Det finns ett par förslag till stadgeändringar som antogs på det ordinarie årsmöte tidigare i sommar, men två på varandra följande årsmöten krävs för att ändringarna ska gå igenom.

– Detta är viktigt – för oss alla!

Så kära föreningsmedlemmar:
VÄLKOMNA till Sjöbergen denna dag.

Kom också ihåg att vi alla måste delta i två av årets fyra arbetsdagar (enskilda uppgifter är ok pga Covid-19 – kontakta då föreningens e-post så får du en egen uppgift att utföra vid snaraste och bästa tillfälle).

Kallelse och dagordning till det extra årsmötet sänds till alla medlemmar i separat mail!

VI SES 22/8 – välkomna!
Styrelsen