Arbetsdagen lördag 22/8 (kl 10–12) följs av ett extra årsmöte (kl 12.30 vid ”pergolan”)

Det finns ett par förslag till stadgeändringar som antogs på det ordinarie årsmöte tidigare i sommar, men två på varandra följande årsmöten krävs för att ändringarna ska gå igenom.

– Detta är viktigt – för oss alla!

Så kära föreningsmedlemmar:
VÄLKOMNA till Sjöbergen denna dag.

Kom också ihåg att vi alla måste delta i två av årets fyra arbetsdagar (enskilda uppgifter är ok pga Covid-19 – kontakta då föreningens e-post så får du en egen uppgift att utföra vid snaraste och bästa tillfälle).

Kallelse och dagordning till det extra årsmötet sänds till alla medlemmar i separat mail!

VI SES 22/8 – välkomna!
Styrelsen

Studiecirkel för nybörjarodlare i augusti

Välkommen till studiecirkel om odling för nybörjare. Studiecirkeln startar den 9 augusti klockan 10.00 i Sjöbergens norra odlarförening. Det blir tre träffar mellan klockan 10.00–12.15.

Anmälan görs till Dan på telefon 0703-782471 som då ger mer information om träffarna.

Sista anmälningsdagen är den 5 augusti. Välkommen!

Lev väl Dan

Varning skelört

Hej odlare

Växtsaften som är orange, ger vid hudkontakt och solljus skador som visas på bilden nedan. Det är en medlem som tagit fotot som fortfarande har utslag en månad senare.

Varna barn som vill plocka blommor att växten är giftig.

Om någon smakat på växten
• Ge lite dryck
• Vid förtäring av stor mängd, ring Giftinformationen och kontrollera risken. (Källa Giftinformation.se)

Länk till Giftinformationen.se

Bild på Skelört

Potatisblastsjuka

Nu har torrrosten börjat visa sig på potatisblast. Den är dock snällare än potatisbladmögel, då den inte angriper knölar förrän efter en vecka när de tagits upp.

Potatisbladmögel har börjat sprida sig
All blast ska ses som smittad och därför ska den tas med hem för att slängas i hushållssoporna, som sedan hamnar på Sävenäs där de bränns.

Med vänlig hälsning Dan 

Kålplanta med rotklumpsjuka

På bilden visas en kålplanta med rotklumpsjuka. Dessa ska INTE SLÄNGAS på komposten, utan tas med hem och slängas i HUSHÅLLSSOPORNA.

Med vänlig hälsning Dan

mms_img1794203370