Nomineringar till årsmötet 2018

Nu är det snart dags för årsmöte för Sjöbergen Norra och därmed är det det dags att välja ny styrelse. Vi ska välja ordförande, kassör, fyra ledamöter och tre suppleanter.

Om ni vill nominera någon som ni tror skulle passa bra så fråga personen och maila namn och lottnummer till oss. Kan ni inte telefonnumret går det bra att skicka namn och lottnummer till oss så försöker vi att ringa. Skriv gärna några rader varför ni tror att personen ifråga skulle vara bra i styrelsen. Det går också bra att  nominera sig själv om man är intresserad, skriv då några rader om dig själv.

Styrelsen träffas cirka åtta gånger för styrelsemöten varav fyra i anslutning till arbetsdagar, därtill två besiktningstillfällen. Styrelsen skulle gärna vilja stärka gemenskapen mellan medlemmarna, så du eller den du nominerar får gärna vara intresserad av det.

Det går bra att nominera fram till årsmötet som är den 7/3, men om ni inte har frågat vederbörande vill vi helst ha nomineringarna senast 3/3, så vi hinner ringa.

Välkomna med nomineringar till:
Lena Göthe tel 0731-31 72 72, mail leena1950@outlook.com
Lena Cederholm tel 0739-74 15 28, mail lenacederholm@hotmail.com

Hälsningar Lena Göthe och Lena Cederholm

 

Annonser

Ändrade regler kring kompostering och avfallshantering från och med 2018

Som kontaktgruppen tidigare flaggat för gör vi nu ett par förändringar i hantering av kompostering och avfallshantering.

  • Vad gäller kompostering ska grövre växtdelar, som t.ex. hallonbuskar, klippas ner innan materialet får läggas i komposten, för att underlätta komposteringen.
  • Avfallsfraktionen plast tas nu bort och du behöver ta med dig all plast hem.
  • I spännerna för metall och glas/keramik kan du endast lägga uppgrävda, mindre skärvor/föremål från din lott.
  • Större föremål som fönsterglas och skrot får inte lämnas på området, det får du köra själv till ÅVC:n!

Med önskan om en trevlig odlarsäsong!

Mvh
Kontaktgruppen

Föreläsning: ”Den goda jorden och gödsling! Hur gör man? Tips om gödselns växtnäringsinnehåll och olika jordar.”

Föreläsare: Stina Månsson

Nu kör vi igång föreläsningarna igen med början i februari. Som vanligt håller vi till i lokalen på Lärjeåns kafé och trädgårdar i Angered, fika ingår och obligatorisk anmälningsavgift gäller som vanligt med 60 kr.

Datum: Tisdag den 27 februari
Tid: 18.00–20.00
Plats: Lärjeåns kafé och trädgårdar, Ekevadsvägen i Angered
Anmälningsavgift: 60 kr/person, betalas in på Nordea plusgiro 42 48 00-1
Anmäl er senast: Torsdag 22 februari, skriv namn och odlarförening vid betalning.

Frågor och dylikt ring Paula 031-368 10 94 eller maila paula.palm@fastighet.goteborg.se

http://stadsnaraodling.goteborg.se/

Välkomna!

Vårens studiecirkel i Sjöbergen 2018

Studiecirkeln omfattar: Nio träffar som består av tre pass om 45 minuter och är förlagd på söndagar mellan kl 10.00–12.15. Start är den 11:e februari och sista träffen är den 15:e april.

Plats: Vi kommer att vara i gula stugan i Sjöbergen, men vid varje träff kommer vi också att gå en promenad i området, för att titta på sådant som vi har pratat om.

Studiecirkel innehåller bland annat: Hur långt har våren kommit? Biotoper, nyckel och micro, ekologi och bör naturen skötas?

För mer information och anmälan kontaktar du Dan Lundberg på telefon 0703-78 24 71.

Björken är nedtagen och bortfraktad…

… nu kan man andas ut och ställa tillbaka sin uppmärkta redskapslåda. 

  Sjuk björk borttagen1

Mvh
Kontaktgruppen